Team Secure Slovensko

Prečo vykonávať Dodržiavanie predpisov a poradenstvo analýzu s TeamSecure?

Na našich ľuďoch záleží

Dodržiavanie predpisov a poradenstvo

Od organizácií sa na stránke Slovensko vyžaduje, aby dodržiavali čoraz prísnejšie predpisy a bezpečnostné požiadavky a zároveň sa vyrovnávali s komplexnou výzvou kybernetických hrozieb. My v Team Secure radíme našim klientom v oblasti príslušných zákonov o ochrane osobných údajov a regulačných požiadaviek, ako vyvíjať a implementovať systémy a kontrolné mechanizmy, ktoré sú v súlade s predpismi a ktoré zmierňujú interné a externé zraniteľnosti.

Zabezpečenie dnešného a budúceho sveta

Kým niektorí sa len obávajú, my zabezpečujeme svet dneška a zajtrajška na stránke Slovensko aj inde. Bezpečnostné zraniteľnosti neustále narúšajú podnikanie a vyvolávajú obrovské náklady. Súčasťou nášho poslania ako spoločnosti je neustále analyzovať najnovšie zraniteľnosti a trendy a metódy hackerských útokov, aby sme lepšie pochopili, odkiaľ by mohla prísť ďalšia hrozba.

Zabezpečenie dnešného a budúceho sveta
Začali sme jednoduchým pozorovaním

Začali sme jednoduchým pozorovaním

Čoraz viac spoločností investuje a je závislých od digitálnych aktív. Udržiavať aktuálny stav všetkých technológií je čoraz komplikovanejšie a časovo náročnejšie. Väčšina spoločností na stránke Slovensko jednoducho nemá vlastné odborné znalosti ani čas a know-how na nábor potrebných zdrojov v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Naše poslanie v spoločnosti Team Secure je jednoduché. Objavovať, najímať a udržať si špičkové talenty v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Vďaka tomu sa naši klienti môžu naďalej sústrediť na krátkodobé a dlhodobé ciele svojich projektov a nemusia sa obávať bezpečnostných hrozieb.

Potrebujete pomoc s Dodržiavanie predpisov a poradenstvo?

Bezpečnosť vašej IT infraštruktúry by mala byť vašou najvyššou prioritou. Obráťte sa na nás.