Team Secure Slovensko

Prečo vykonávať Sociálne inžinierstvo analýzu s TeamSecure?

Na našich ľuďoch záleží

Sociálne inžinierstvo

Sociálne inžinierstvo sa vzťahuje na používanie rôznych podvodných metód na manipuláciu jednotlivcov, aby prezradili dôverné alebo osobné informácie, ktoré sa môžu použiť na podvodné účely. Útoky sa vo veľkej miere spoliehajú na interakciu s ľuďmi a často zahŕňajú manipuláciu ľudí, aby porušili bežné bezpečnostné postupy s cieľom získať prístup k systémom, sieťam alebo fyzickým miestam, alebo s cieľom získať finančný zisk. V spoločnosti Team Secure si uvedomujeme, že správanie zamestnancov môže mať veľký vplyv na informačnú bezpečnosť v organizáciách, a preto spolupracujeme s našimi klientmi na poskytovaní školení a postupov na riadenie kultúry informačnej bezpečnosti, pričom využívame päťstupňový prístup: predbežné hodnotenie, strategické plánovanie, operatívne plánovanie, implementácia a následné hodnotenie.

Zabezpečenie dnešného a budúceho sveta

Kým niektorí sa len obávajú, my zabezpečujeme svet dneška a zajtrajška na stránke Slovensko aj inde. Bezpečnostné zraniteľnosti neustále narúšajú podnikanie a vyvolávajú obrovské náklady. Súčasťou nášho poslania ako spoločnosti je neustále analyzovať najnovšie zraniteľnosti a trendy a metódy hackerských útokov, aby sme lepšie pochopili, odkiaľ by mohla prísť ďalšia hrozba.

Zabezpečenie dnešného a budúceho sveta
Začali sme jednoduchým pozorovaním

Začali sme jednoduchým pozorovaním

Čoraz viac spoločností investuje a je závislých od digitálnych aktív. Udržiavať aktuálny stav všetkých technológií je čoraz komplikovanejšie a časovo náročnejšie. Väčšina spoločností na stránke Slovensko jednoducho nemá vlastné odborné znalosti ani čas a know-how na nábor potrebných zdrojov v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Naše poslanie v spoločnosti Team Secure je jednoduché. Objavovať, najímať a udržať si špičkové talenty v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Vďaka tomu sa naši klienti môžu naďalej sústrediť na krátkodobé a dlhodobé ciele svojich projektov a nemusia sa obávať bezpečnostných hrozieb.

Potrebujete pomoc s Sociálne inžinierstvo?

Bezpečnosť vašej IT infraštruktúry by mala byť vašou najvyššou prioritou. Obráťte sa na nás.