Team Secure Slovensko

Prečo vykonávať Penetračné testovanie analýzu s TeamSecure?

Na našich ľuďoch záleží

Penetračné testovanie

Penetračné testovanie, nazývané aj pen testing alebo etický hacking, je prax testovania počítačového systému, siete alebo webovej aplikácie s cieľom nájsť bezpečnostné zraniteľnosti, ktoré by mohol útočník zneužiť. Naši penetrační testeri vykonávajú automatizované aj manuálne testy s cieľom identifikovať možné miesta vstupu, určiť slabé miesta v infraštruktúre (hardvér), aplikácii (softvér) a ľuďoch. O týchto zisteniach informujú klienta a poskytujú mu usmernenia na vytvorenie vhodných kontrolných mechanizmov.

Zabezpečenie dnešného a budúceho sveta

Kým niektorí sa len obávajú, my zabezpečujeme svet dneška a zajtrajška na stránke Slovensko aj inde. Bezpečnostné zraniteľnosti neustále narúšajú podnikanie a vyvolávajú obrovské náklady. Súčasťou nášho poslania ako spoločnosti je neustále analyzovať najnovšie zraniteľnosti a trendy a metódy hackerských útokov, aby sme lepšie pochopili, odkiaľ by mohla prísť ďalšia hrozba.

Zabezpečenie dnešného a budúceho sveta
Začali sme jednoduchým pozorovaním

Začali sme jednoduchým pozorovaním

Čoraz viac spoločností investuje a je závislých od digitálnych aktív. Udržiavať aktuálny stav všetkých technológií je čoraz komplikovanejšie a časovo náročnejšie. Väčšina spoločností na stránke Slovensko jednoducho nemá vlastné odborné znalosti ani čas a know-how na nábor potrebných zdrojov v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Naše poslanie v spoločnosti Team Secure je jednoduché. Objavovať, najímať a udržať si špičkové talenty v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Vďaka tomu sa naši klienti môžu naďalej sústrediť na krátkodobé a dlhodobé ciele svojich projektov a nemusia sa obávať bezpečnostných hrozieb.

Potrebujete pomoc s Penetračné testovanie?

Bezpečnosť vašej IT infraštruktúry by mala byť vašou najvyššou prioritou. Obráťte sa na nás.