Team Secure Slovensko

Prečo vykonávať Program zodpovedného zverejňovania analýzu s TeamSecure?

Na našich ľuďoch záleží

Program zodpovedného zverejňovania

Zodpovedné zverejňovanie je model zverejňovania zraniteľností, pri ktorom sa zraniteľnosť alebo problém zverejňuje až po uplynutí obdobia, ktoré umožňuje zraniteľnosť alebo problém opraviť alebo odstrániť. Náš tím odborníkov má skúsenosti so spoluprácou s klientmi pri identifikácii zraniteľností a ich nahlasovaní vývojovému tímu na núdzovú opravu alebo vývoj riešenia. Spolupráca s nami ochráni zraniteľnosti vašich systémov pred zverejnením pred tým, ako budete pripravení nasadiť opravu.

Zabezpečenie dnešného a budúceho sveta

Kým niektorí sa len obávajú, my zabezpečujeme svet dneška a zajtrajška na stránke Slovensko aj inde. Bezpečnostné zraniteľnosti neustále narúšajú podnikanie a vyvolávajú obrovské náklady. Súčasťou nášho poslania ako spoločnosti je neustále analyzovať najnovšie zraniteľnosti a trendy a metódy hackerských útokov, aby sme lepšie pochopili, odkiaľ by mohla prísť ďalšia hrozba.

Zabezpečenie dnešného a budúceho sveta
Začali sme jednoduchým pozorovaním

Začali sme jednoduchým pozorovaním

Čoraz viac spoločností investuje a je závislých od digitálnych aktív. Udržiavať aktuálny stav všetkých technológií je čoraz komplikovanejšie a časovo náročnejšie. Väčšina spoločností na stránke Slovensko jednoducho nemá vlastné odborné znalosti ani čas a know-how na nábor potrebných zdrojov v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Naše poslanie v spoločnosti Team Secure je jednoduché. Objavovať, najímať a udržať si špičkové talenty v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Vďaka tomu sa naši klienti môžu naďalej sústrediť na krátkodobé a dlhodobé ciele svojich projektov a nemusia sa obávať bezpečnostných hrozieb.

Potrebujete pomoc s Program zodpovedného zverejňovania?

Bezpečnosť vašej IT infraštruktúry by mala byť vašou najvyššou prioritou. Obráťte sa na nás.