Team Secure Slovensko

Prečo vykonávať Školenia a zvyšovanie povedomia analýzu s TeamSecure?

Na našich ľuďoch záleží

Školenia a zvyšovanie povedomia

Hackeri neustále vyvíjajú svoje prístupy a technológie, a preto vaša spoločnosť musí neustále aktualizovať svoje školenia zamerané na zvyšovanie povedomia o kybernetickej bezpečnosti, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kultúry informačnej bezpečnosti vašej spoločnosti.

Vaši zamestnanci sú vašou prvou a hlavnou líniou obrany proti online kriminalite, takže vašou najbezpečnejšou investíciou by bolo vybaviť ich vedomosťami a zručnosťami, ktoré potrebujú na ochranu pred kriminálnymi živlami. V spoločnosti Team Secure sme vyvinuli školiace programy založené na simuláciách reálnych útokov, v súlade s najnovšími kriminálnymi trendmi a s našimi klientmi preberáme témy ako : ako rozpoznať červené vlajky príloh, obranné postupy, ako vytvoriť účinný plán reakcie na hrozby.

Zabezpečenie dnešného a budúceho sveta

Kým niektorí sa len obávajú, my zabezpečujeme svet dneška a zajtrajška na stránke Slovensko aj inde. Bezpečnostné zraniteľnosti neustále narúšajú podnikanie a vyvolávajú obrovské náklady. Súčasťou nášho poslania ako spoločnosti je neustále analyzovať najnovšie zraniteľnosti a trendy a metódy hackerských útokov, aby sme lepšie pochopili, odkiaľ by mohla prísť ďalšia hrozba.

Zabezpečenie dnešného a budúceho sveta
Začali sme jednoduchým pozorovaním

Začali sme jednoduchým pozorovaním

Čoraz viac spoločností investuje a je závislých od digitálnych aktív. Udržiavať aktuálny stav všetkých technológií je čoraz komplikovanejšie a časovo náročnejšie. Väčšina spoločností na stránke Slovensko jednoducho nemá vlastné odborné znalosti ani čas a know-how na nábor potrebných zdrojov v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Naše poslanie v spoločnosti Team Secure je jednoduché. Objavovať, najímať a udržať si špičkové talenty v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Vďaka tomu sa naši klienti môžu naďalej sústrediť na krátkodobé a dlhodobé ciele svojich projektov a nemusia sa obávať bezpečnostných hrozieb.

Potrebujete pomoc s Školenia a zvyšovanie povedomia?

Bezpečnosť vašej IT infraštruktúry by mala byť vašou najvyššou prioritou. Obráťte sa na nás.