Team Secure Slovensko

Prečo vykonávať Riadené bezpečnostné služby analýzu s TeamSecure?

Na našich ľuďoch záleží

Riadené bezpečnostné služby

Čoraz viac organizácií na stránke Slovensko sa obracia na riadené bezpečnostné služby, aby rozšírili svoje bezpečnostné možnosti a znížili zaťaženie svojich interných IT pracovníkov. Team Secure ako poskytovateľ riadených bezpečnostných služieb (MSSP) spravuje bezpečnostné procesy z nášho sídla, čo podnikom umožňuje vykonávať bežnú činnosť s minimálnym narušením v dôsledku bezpečnostných iniciatív, pričom my udržiavame stálu komunikačnú linku a bezproblémové podávanie správ podniku. Outsourcingom na Team Secure by ste mali očakávať úsporu nákladov vďaka eliminácii potreby udržiavať interný personál IT bezpečnosti na mieste.

Zabezpečenie dnešného a budúceho sveta

Kým niektorí sa len obávajú, my zabezpečujeme svet dneška a zajtrajška na stránke Slovensko aj inde. Bezpečnostné zraniteľnosti neustále narúšajú podnikanie a vyvolávajú obrovské náklady. Súčasťou nášho poslania ako spoločnosti je neustále analyzovať najnovšie zraniteľnosti a trendy a metódy hackerských útokov, aby sme lepšie pochopili, odkiaľ by mohla prísť ďalšia hrozba.

Zabezpečenie dnešného a budúceho sveta
Začali sme jednoduchým pozorovaním

Začali sme jednoduchým pozorovaním

Čoraz viac spoločností investuje a je závislých od digitálnych aktív. Udržiavať aktuálny stav všetkých technológií je čoraz komplikovanejšie a časovo náročnejšie. Väčšina spoločností na stránke Slovensko jednoducho nemá vlastné odborné znalosti ani čas a know-how na nábor potrebných zdrojov v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Naše poslanie v spoločnosti Team Secure je jednoduché. Objavovať, najímať a udržať si špičkové talenty v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Vďaka tomu sa naši klienti môžu naďalej sústrediť na krátkodobé a dlhodobé ciele svojich projektov a nemusia sa obávať bezpečnostných hrozieb.

Potrebujete pomoc s Riadené bezpečnostné služby?

Bezpečnosť vašej IT infraštruktúry by mala byť vašou najvyššou prioritou. Obráťte sa na nás.