Team Secure Slovensko

Prečo vykonávať Súlad s nariadením GDPR analýzu s TeamSecure?

Na našich ľuďoch záleží

Súlad s nariadením GDPR

Naši špecialisti v Team Secure majú odborné znalosti zákonov a postupov v oblasti ochrany osobných údajov na stránke Slovensko a skúsenosti s implementáciou vhodných technických a organizačných opatrení, ktoré dodržiavajú zásady ochrany osobných údajov v rámci šiestich zákonných základov uvedených v nariadení (súhlas, zmluva, verejná úloha, životne dôležitý záujem, oprávnený záujem alebo zákonná požiadavka).

Naši odborníci môžu vašej organizácii pomôcť navrhnúť obchodné procesy, ktoré poskytujú záruky ochrany osobných údajov na úrovni požadovanej pre to, čo spracúvajú prevádzkovatelia a sprostredkovatelia údajov.

Zabezpečenie dnešného a budúceho sveta

Kým niektorí sa len obávajú, my zabezpečujeme svet dneška a zajtrajška na stránke Slovensko aj inde. Bezpečnostné zraniteľnosti neustále narúšajú podnikanie a vyvolávajú obrovské náklady. Súčasťou nášho poslania ako spoločnosti je neustále analyzovať najnovšie zraniteľnosti a trendy a metódy hackerských útokov, aby sme lepšie pochopili, odkiaľ by mohla prísť ďalšia hrozba.

Zabezpečenie dnešného a budúceho sveta
Začali sme jednoduchým pozorovaním

Začali sme jednoduchým pozorovaním

Čoraz viac spoločností investuje a je závislých od digitálnych aktív. Udržiavať aktuálny stav všetkých technológií je čoraz komplikovanejšie a časovo náročnejšie. Väčšina spoločností na stránke Slovensko jednoducho nemá vlastné odborné znalosti ani čas a know-how na nábor potrebných zdrojov v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Naše poslanie v spoločnosti Team Secure je jednoduché. Objavovať, najímať a udržať si špičkové talenty v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Vďaka tomu sa naši klienti môžu naďalej sústrediť na krátkodobé a dlhodobé ciele svojich projektov a nemusia sa obávať bezpečnostných hrozieb.

Potrebujete pomoc s Súlad s nariadením GDPR?

Bezpečnosť vašej IT infraštruktúry by mala byť vašou najvyššou prioritou. Obráťte sa na nás.