Team Secure Slovensko

Prečo vykonávať Preskúmanie bezpečnostného kódu analýzu s TeamSecure?

Na našich ľuďoch záleží

Preskúmanie bezpečnostného kódu

Preskúmanie bezpečnostného kódu je špeciálna úloha zahŕňajúca manuálne a/alebo automatizované preskúmanie zdrojového kódu aplikácie s cieľom identifikovať slabé miesta v kóde súvisiace s bezpečnosťou. Naši odborníci preskúmajú existujúci kód a určia priority zraniteľností v kontexte organizácie klienta, pričom zohľadnia pravdepodobnosť útoku a obchodný vplyv narušenia. Spolupracujú s vývojármi aplikácií, aby poskytli poznatky a postupy, ako urobiť zdrojový kód aplikácie spoľahlivejším a bezpečnejším implementáciou zoznamu najlepších postupov bezpečného kódovania vrátane overovania vstupov, parametrizovaných príkazov, postupov bezpečnej správy pamäte, šifrovania údajov a mnohých ďalších.

Zabezpečenie dnešného a budúceho sveta

Kým niektorí sa len obávajú, my zabezpečujeme svet dneška a zajtrajška na stránke Slovensko aj inde. Bezpečnostné zraniteľnosti neustále narúšajú podnikanie a vyvolávajú obrovské náklady. Súčasťou nášho poslania ako spoločnosti je neustále analyzovať najnovšie zraniteľnosti a trendy a metódy hackerských útokov, aby sme lepšie pochopili, odkiaľ by mohla prísť ďalšia hrozba.

Zabezpečenie dnešného a budúceho sveta
Začali sme jednoduchým pozorovaním

Začali sme jednoduchým pozorovaním

Čoraz viac spoločností investuje a je závislých od digitálnych aktív. Udržiavať aktuálny stav všetkých technológií je čoraz komplikovanejšie a časovo náročnejšie. Väčšina spoločností na stránke Slovensko jednoducho nemá vlastné odborné znalosti ani čas a know-how na nábor potrebných zdrojov v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Naše poslanie v spoločnosti Team Secure je jednoduché. Objavovať, najímať a udržať si špičkové talenty v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Vďaka tomu sa naši klienti môžu naďalej sústrediť na krátkodobé a dlhodobé ciele svojich projektov a nemusia sa obávať bezpečnostných hrozieb.

Potrebujete pomoc s Preskúmanie bezpečnostného kódu?

Bezpečnosť vašej IT infraštruktúry by mala byť vašou najvyššou prioritou. Obráťte sa na nás.