Team Secure Slovensko

Prečo vykonávať Poradenstvo analýzu s TeamSecure?

Na našich ľuďoch záleží

Poradenstvo

Naši konzultanti v oblasti kybernetickej bezpečnosti na stránke Slovensko majú odborné znalosti, ktoré vám pomôžu udržať si náskok pred kybernetickými zločincami. Posudzujú softvér, počítačové systémy a siete z hľadiska zraniteľnosti a potom navrhujú a implementujú najlepšie bezpečnostné riešenia pre potreby organizácie. V spoločnosti Team Secure hlboko chápeme, kde môže prístup organizácie k informačnej bezpečnosti zlyhať, a radíme našim klientom, ako proaktívne zlepšiť situáciu prostredníctvom politík a implementácie postupov, ktoré umožnia organizácii klienta na stránke Slovensko zabezpečiť jej digitálne aktíva.

Zabezpečenie dnešného a budúceho sveta

Kým niektorí sa len obávajú, my zabezpečujeme svet dneška a zajtrajška na stránke Slovensko aj inde. Bezpečnostné zraniteľnosti neustále narúšajú podnikanie a vyvolávajú obrovské náklady. Súčasťou nášho poslania ako spoločnosti je neustále analyzovať najnovšie zraniteľnosti a trendy a metódy hackerských útokov, aby sme lepšie pochopili, odkiaľ by mohla prísť ďalšia hrozba.

Zabezpečenie dnešného a budúceho sveta
Začali sme jednoduchým pozorovaním

Začali sme jednoduchým pozorovaním

Čoraz viac spoločností investuje a je závislých od digitálnych aktív. Udržiavať aktuálny stav všetkých technológií je čoraz komplikovanejšie a časovo náročnejšie. Väčšina spoločností na stránke Slovensko jednoducho nemá vlastné odborné znalosti ani čas a know-how na nábor potrebných zdrojov v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Naše poslanie v spoločnosti Team Secure je jednoduché. Objavovať, najímať a udržať si špičkové talenty v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Vďaka tomu sa naši klienti môžu naďalej sústrediť na krátkodobé a dlhodobé ciele svojich projektov a nemusia sa obávať bezpečnostných hrozieb.

Potrebujete pomoc s Poradenstvo?

Bezpečnosť vašej IT infraštruktúry by mala byť vašou najvyššou prioritou. Obráťte sa na nás.